Koda Kumi and Misono - MUSIC JAPAN

Foto-podgląd zza kulis programu MUSIC JAPAN, w którym Ku i Misono wystąpiły 19 marca.
(na video wciąż czekamy)
Source: TBF, JPM

Brak komentarzy: