Out Works & Collaboration Best and Driving Hit's (FIRST SCANS!)


Pierwsze skany okładki OW&CB "z zewnątrz".
Pochodzą one z japońskich aukcji (każda zawiera dodatkowy stempelek Kumi Landu aby zapobiec braniu zdjęć bez podawania źródła)*Oficjalny plakat promujący besty
**Obydwa plakaty które dodawane są do zakupionego albumu


Source: Kumi-Land (remember!) and fwnh2955, tnkyy88, TBF

Brak komentarzy: