Out Works & Collaboration Best and Driving Hit's (FIRST SCANS!)


Pierwsze skany okładki Driving Hit's "z zewnątrz".
Pochodzą one z japońskich aukcji (każda zawiera dodatkowy stempelek Kumi Landu aby zapobiec braniu zdjęć bez podawania źródła)

Odkrywamy również po części zawartość bookletu obydwu wersji:
Source: YA, Kumi-Land (remember!)

Brak komentarzy: